แผนที่

รายการนำเที่ยว จ.ชัยนาท

กอดพุทธคุณนครชัยนาทธานี
ไหว้พระออมบุญ ๙ วัด


  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานสุพรรณบุรี จะเป็นสะพานบุญนำพุทธศาสนิกชนไปสัมผัสมิติแห่งพลังพุทธคุณ ตามเส้นทางไหว้พระออมบุญ กอดพุทธคุณ..ให้อุ่นใจ ๙ วัด๓๙ กิโลเมตร ๔๙ พุทธคุณ ในแดนดินถิ่นธรรมะนครแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่เมืองชัยนาทธานี ๑ ใน ๓ มิติ สามนครเมืองงาม นามมงคล (สุพรรณบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)

๑. วัดเขาพลอง หลังคาเมืองชัยนาทธานี

พุทธคุณ: ชีวิตชัยชนะรุ่งเรือง รุ่งโรจน์เหนือสิ่งอื่นใด

กราบไหว้ขอพร เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไหว้หลวงพ่อเขาสาลิกาพระประธานในพระอุโบสถ วัดเขาพลองพระอารามหลวง ตั้งอยู่ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท อยู่ริมถนนหลวงหมาย ๑ ของแผ่นดิน มนต์เสน่ห์เขาพลอง “มาชัยนาทครั้งใดต้องไปสัมผัส”


๒. วัดธรรมามูล พุทธสถานพุทธาภิเษกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาหนึ่งในสยาม

พุทธคุณ: ชัยชนะอันยิ่งใหญ่พิชิตอุปสรรค หมู่มารทั้งปวง

กราบไหว้ขอพร หลวงพ่อธรรมจักร หลวงพ่อโต พระประธานในพระอุโบสถ รอยพระพุทธบาทโบราณ วัดธรรมามูล ในอดีตเคยเป็นพุทธสถานในการปลุกเสกน้ำพุทธมนต์ของกองทัพสมเด็จพระนเรศวรหาราชบนยอดเขา ซึ่งมีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในอดีตที่การคมนาคมทางน้ำที่เคยเจริญรุ่งเรือง เมื่อเรือแล่นผ่านคุ้งน้ำหน้าวัดธรรมามูล คราใดเรือทุกลำต้องจอดเพื่อทำการกราบไหว้ขอพรนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดธรรมามูลปะพรม ชำระล้างแม่ย่านางเรือเพื่อเป็นสิริมงคลแคล้วคลาดปลอดภัยทั้งขาไปและกลับ ตราบเท่าทุกวันนี้ก็ยังยึดถือปฏิบัติอยู่ วัดธรรมามูล ตั้งอยู่ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ส่วนการเดินทางนมัสการองค์หลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูลวรวิหาร สามารถใช้เส้นทางตามถนนพหลโยธินสายเก่า ชัยนาท-นครสวรรค์ เลยสี่แยกแขวงการทางชัยนาท ประมาณ 8 กิโลเมตร จะแลเห็นเขาธรรมามูลอยู่ทางซ้ายมือ มีป้ายชื่อวัดแสดงอยู่ ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนข้ามเขาอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร


๓. วัดปากคลองมะขามเฒ่า แดนดินถิ่นมนต์ขลังพระอริยสงฆ์หลวงปู่ศุข

พุทธคุณ: เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ชัยชนะด้วยความสันติด้วยเมตตามหานิยม แคล้วคลาด ปลอดภัย

กราบไหว้ขอพรหลวงปู่ศุข บารมีสูงส่ง ชมพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารข้าวของเครื่องใช้พระอริยสงฆ์หลวงปู่ศุข นมัสการรอยพระพุทธบาท ชมหนึ่งเดียวในแดนสยามภาพฝีพระหัตถ์จิตรกรรมฝาผนังที่สมเด็จกรมหลวงชุมพร นมัสการพระประธานในพระอุโบสถ เช่าวัตถุมงคลเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจในพุทธคุณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตั้งอยู่ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ใกล้กับวัดปากคลองมะขามเฒ่ามีวิถีชุมชนตลาดต้นน้ำท่าจีนให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยซื้อส้มสุกลูกไม้ อาหารการกิน ของฝากของที่ระลึกเอกลักษณ์เมืองชัยนาท


๔. วัดปทุมธาราม (วัดหนองบัว) มหัศจรรย์ศูนย์รวมพระบรมสารีริกธาตุ นมัสการหลวงปู่นะ ศิษย์สาย หลวงปู่ศุข

พุทธคุณ ชัยชนะจากศีลธรรมคุณงามความดี เหนือสิ่งอื่นใด ขจัดภัย แก้เคราะห์เสริมบารมี เมตตามหานิยม

กราบไหว้ขอพรพระอริยสงฆ์(หลวงปู่นะ) ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ นมัสการปาฏิหาริย์ศูนย์รวมพระบรมสารีริกธาตุ มหาเจดีย์(พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติศรีชัยนาท) ลอดพระอุโบสถแก้เคราะห์ต่อดวงชะตา กราบไหว้ขอพรพระใหญ่ปางประทานพร เช่าวัตถุมงคลหลวงปู่นะเป็นเครื่องเตือนสติพุทธศาสนิกชน วัดปทุมธาราม (วัดหนองบัว) ตั้งอยู่ตำบาลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปตามเส้นทาง ๕๐๒๓ ขับต่อไปยังถนนราษฎร์บำรุง และเลี้ยวขวาไปยังเส้น ๓๑๘๓ ห่างจากวัดปากคลองมะขามเฒ่าไม่เกิด ๑๐ กิโลเมตร
๕. วัดพระบรมธาตุวรวิหาร พระอารามหลวงศูนย์รวมพุทธคุณหนึ่งเดียวในแดนสยาม

พุทธคุณชัยชนะก่อให้เกิดความมั่งมีศรีสุขอุดมสมบูรณ์ ไม่อดอยาก

กราบไหว้ขอพรพระเกศธาตุมหาเจดีย์ พุทธคุณหนึ่งเดียวในแดนสยาม แห่ผ้าขึ้นธาตุ ห่มผ้าพระนอน นมัสการพระประธานในพระอุโบสถพุทธคุณสามสมัย (เชียงแสน สุโขทัย อู่ทอง) ปะพรมน้ำพุทธมนต์จากพระวิหารเป็นน้ำพระพิพัฒน์สัตยา หนึ่งในสยาม เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่มีเหือดหายยังคงเปี่ยมล้นด้วยบารมี รอคอยพุทธศาสนิกชนได้ไปนมัสการขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ชมอดีตความทรงจำอันรุ่งเรืองสามสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ๓,๐๐๐ ปี สมัยทวารวดี และลพบุรี จนถึงปัจจุบัน ท่านจะพบกับ Unseen ศิลปะเชิงช่างชั้นบรมครูฝากฝีไม้ลายมือไว้กับพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณ์ที่งดงามที่สุดในสยาม ชมพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองที่งดงามผสมผสานความวิจิตรเชิงช่างสมัยตอนปลายลพบุรี สุโขทัย อยุธยา ได้อย่างกลมกลืนนำศิลปะภาคเหนือใต้มาบรรจบพบกันงดงามยิ่งนัก พิพิธภัณฑสถานชัยนาทมุนีมาชัยนาทครั้งใดต้องไปสัมผัส
๖. วัดสองพี่น้อง เยือนแดนดินถิ่นกรุงเก่าแพรกศรีราชา พุทธศาสนาเมืองโบราณเมื่อ ๘๐๐ ปี เมืองหน้าด่านกรุงสุโขทัย

พุทธคุณ เย็นสงบพบแก่นธรรม

วัดสองพี่น้องเป็นพุทธสถานในการฝึกปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ ก่อให้เกิด สติปัญญา พุทธศาสนิกชนจะได้กราบไหว้ขอพรองค์พระปรางค์เจดีย์เจ้าอ้ายเจ้ายี่กษัตริย์เมืองกรุงเก่าแพรกศรีราชา บูชาพระบรมสารีริกธาตุ กราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถ บูชาพระพุทธเจ้าปางเสด็จบิณฑบาตพร้อมอัครสาวก ๕ พระองค์ บูชาพระประจำวันเกิด และหากมาเยือนวัดสองพี่น้องครั้งใดต้องไปนมัสการหลวงพ่อดำ พระคู่บ้านคู่เมืองเจ้าอ้ายเจ้ายี่ ถือ เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณ์เป็น Unseen ที่มีพระเกศและพระเกศาเป็นรูปมวยผมเสมือนขององค์พระฤาษี ในบริเวณใกล้เคียงกับวัดสองพี่น้องก็จะเป็นพุทธสถานวัดร้างวัดโตนดหลาย ท่านจะได้นมัสการมหาเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ศิลปะสุโขทัยผสมกลมกลืนกับอยุธยา มีความวิจิตรงดงามยิ่ง เป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้ไปกราบไหว้ขอพรวัดสองพี่น้อง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
๗. วัดมหาธาตุ เยือนถิ่นพระอารามหลวงเมืองแพรกศรีราชา ศูนย์กลางพุทธศาสนาโบราณ ๘๐๐ปี

พุทธคุณ ชัยชนะยั่งยืนมั่งคง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์กลางพุทธศาสนาโบราณเมืองแพรกศรีราชา กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อใหญ่ หลวงพ่อพุทธมหาธาตุ หลวงพ่อดำ พระพุทธสรรค์สิทธิ หลวงพ่อหลักเมือง(หลวงพ่อหมอ) พระพุทธรูปโบราณสามสมัย มีพุทธลักษณ์วิจิตรงดงาม เป็นบุญมหามงคลที่พุทธศาสนิกชนได้นมัสการกราบไหว้ขอพรไหว้พระปรางค์เจดีย์ทรงกลีบมะเฟืองหนึ่งเดียวในชัยนาท ชมพิพิธภัณฑ์ของวัดมหาธาตุที่เก็บสะสมโบราณวัตถุอันล้ำค่าไว้เป็นมรดกของแผ่นดิน หากใครมาเยือนวัดมหาธาตุครั้งใดต้องไปชมเป็นบุญตายิ่งนัก สิ่งที่พบเห็นล้ำค่ายิ่งนักไม่สามารถเปรียบคุณค่าได้กับสิ่งใดๆ ในพื้นปฐพี ซาบซึ้งในพระมหากษัตริย์บรรพบุรุษไทย
๘. วัดโคกดอกไม้ นมัสการหลวงพ่อพร้าบารมีสูงส่ง อาบน้ำพระพุทธมนต์อริยสงฆ์

พุทธคุณ ชัยชนะจากการ ปัดเป่าแคล้วคลาด จากร้ายกลับกลายเป็นดี อยู่ยงคงกระพัน

หลวงพ่อพร้าเป็นพระเกจิแห่งเมืองสรรคบุรี พุทธศาสนิกชนใดได้ทำพิธีเสริมบารมีต่อชะตากับหลวงพ่อโดยตรงถือว่ามีมนต์วิเศษยิ่งนัก ได้บริจาคโรงทานหลวงพ่อพร้า ใครมาเยี่ยมเยือนหลวงพ่อครั้งใดต้องอิ่มทอง อิ่มบุญ สุขกายสบายใจด้วยอิริยาบถของหลวงพ่อที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์เท่าเทียมกันท่านสามารถเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติ ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจพุทธคุณล้ำเลิศแคล้วคลาดปลอดภัย ยวดยานพาหนะของผู้ใดได้ให้หลวงพ่อเจิมนับเป็นสิริมงคลยิ่งนัก
๙. วัดพระแก้ว หนึ่งเดียวในแดนสยาม พระพุทธรูป Unseen in Thailand มหาเจดีย์ราชินีแห่งเอเชียอาคเนย์

พุทธคุณ ชัยชนะความเป็นหนึ่งแห่งการเหลือกินเหลือใช้ มั่งมีศรีสุข

กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพระฉายพระพุทธรูปโบราณอายุ ๑,๐๐๐ ปี แฝงด้วยปริศนาธรรมมีทับหลังนารายณ์ ด้านหลังเป็นพระพุทธรูปหินทรายแดงองค์เดียวในแดนดินถิ่นสยาม กราบไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์วัดพระแก้วพุทธคุณชัยชนะแห่งความงดงามด้วยคุณงามความดีเป็นอมตะ นมัสการพระประธานในพระอุโบสถ หลวงพ่อลอยปฏิหาริย์สูงส่งได้อัญเชิญและพยุงองค์ลอยข้ามแม่น้ำน้อยมาประดิษฐานเป็นพระประธาน พระอุโบสถ ณ วัดพระแก้วแห่งนี้ หากจะกราบไหว้ขอพรให้ครบก่อนเดินทางกลับต้องไปนมัสการหลวงพ่อเหลือพุทธคุณเหลือกินเหนือใช้ มั่งมีศรีสุข ประดิษฐ์สถานอยู่ใกล้กับกุฎิท่านเจ้าอาวาส วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ตำบลแพรกศรีราชา เขต ๒ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท การเดินทางเลียบริมคลองชลประทานอำเภอสรรคบุรี ไปทางเดียวกับวัดโคกดอกไม้เดินทางสะดวก ปลอดภัย 

   จุดเริ่มต้นของการเดินทางไหว้พระขอพร กอดพุทธคุณ...ให้อุ่นใจ จังหวัดชัยนาท ๙ วัด ๓๙ กิโลเมตร ๔๙ พุทธคุณ ควรเริ่มต้นสอบถามเส้นทางและขอรายละเอียดก่อนที่ศูนย์บริการข่าวสารสวนนกเมืองชัยนาท
   แล้วเดินทางตามลำดับ ดังนี้: วัดเขาพลอง วัดธรรมามูล วัดปากคลองมะขามเฒ่า วัดปทุมธาราม (หนองบัว)
วัดบรมธาตุ วัดสองพี่น้อง วัดมหาธาตุ วัดโคกดอกไม้ และวัดพระแก้ว ซึ่งหากท่านไปถึงวัดบรมธาตุ
   แวะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑชัยนาทมุนีก่อนเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเมืองแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรีก่อน ท่านก็จะดื่มด่ำกับการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

ร้านอาหารในเส้นทาง
1.ร้านครัวท่าลาภ 056-414356 (ใกล้วัดธรรมามูลวรวิหาร)
2.ร้านแพแม่น้ำ 056-421339 (ทางไปเขื่อนเจ้าพระยา)
3.ร้านครัวณัฐชนน 056-405768-9 (ใกล้วัดพระบรมธาตุวรวิหาร)
4.ร้านเรือนแพ 056-411625 (หน้าศาลหลักเมืองชัยนาท)


กิจกรรมล่องเรือไหว้พระ ๙ วัด
เส้นทางไหว้พระ ๙ วัด ทางเรือ กับเรือเจริญศรีนาวา
เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงเรือออกเดินทางจาก บ้านสุวรรณาการ์เด้นท์
- ศึกษาดูงานการแปรรูปผลไม้กลุ่มแม่บ้านท่าข้าวโพด ของดีเมืองชัยนาท
- เดินทางไป วัดบรมธาตุวรวิหาร ห่มผ้าพระธาตุ ๑,๐๐๐ ปี ของดีเมืองชัยนาท
และชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชัยนาทมุนี
- เดินทางไป วัดพรวน นมัสการหลวงพ่อปากแดง หนึ่งเดียวของเมืองชัยนาท
- ออกเดินทางไป วัดพระยาตาก นมัสการหลวงพ่อหิน
- ออกเดินทางไป วัดงิ้ว นมัสการพระพุทธรูปหินทราย
- เดินทางไป วัดคงสวัสดิ์วัฒนาราม นมัสการหลวงพ่อคง ซึ่งเป็นพระอาจารย์หลวงปู่ศุข
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางไป วัดธรรมามูลวรวิหาร นมัสการหลวงพ่อธรรมจักร
*** รับประทานอาหารกลางวันบนเรือเจริญศรีนาวา
เวลา ๑๒.๓๐ น. เดินทางไป วัดปากคลองมะขามเฒ่า นมัสการหลวงปู่ศุข
- ออกเดินทางไป วัดยาง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ต่อจากนั้นนั่งรถสามล้อไป วัดท่าซุง
เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับ บ้านสุวรรณการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
หมายเหตุ** ออกจากวัดท่าซุง ท่านสามารถเดินทางกลับโดยขึ้นรถทัวร์ของท่านก็ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่***
บ้านสุวรรณาการ์เด้นท์ และเรือเจริญศรีนาวา
ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐
โทร. ๐ ๕๖๔๗ - ๗๗๘๙, ๐ ๘๑๒๘๑ ๓๑๗๙, ๐ ๘๑๙๗๒ ๐๙๘๙ โทรสาร. ๐ ๕๖๔๗ ๗๗๙๑ หรือ www.suwannagaden.com


เส้นทางไหว้พระ ๙ วัด ๑ ศาลเจ้า ขอพรถวายในหลวง
๑. วัดปากคลองมะขามเฒ่า แวะนมัสการขอพรอันศักดิ์สิทธิ์จาก “หลวงปู่ศุข” พร้อมทั้งชมมณฑป และภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่ายิ่ง โดยเฉพาะภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และข้าราชบริพาร
๒. วัดสุวรรณโคตรมาราม แวะนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่รู้จัก หรือสัญลักษณ์ของวัด คือ “หลวงพ่อโต วัดคลองมอญ”
๓. วัดทรงเสวย นมัสการ “หลวงพ่อย้อย” ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสผู้มีวาจาศิษย์ ประชาชนให้ความเคารพนับถือ บันดาลดลให้ผู้สักการะสมปรารถนา และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จตรวจลำน้ำเก่าโดยทางเรือ ทรงแวะพักเสวยพระกระยาหารที่วัดนี้อย่างเอร็ดอร่อย
๔. วัดท่านจั่น นมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานภายในอุโบสถ นาม “หลวงพ่อจั่น” พระพุทธรูปคู่บ้านที่ชาวหนองขุ่น และใกล้เคียงให้ความนับถือ และมีต้นสำโรงขนาดใหญ่ ที่มีอายุกว่าร้อยปี ชาวบ้านมีความเชื่อว่า ถ้าเก็บลูกสำโรงไปกราบไหว้บูชาแล้วจะทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
๕. วัดบ่อแร่ นมัสการ “หลวงปู่เคลือบ” อดีตเจ้าอาวาสพระเถระผู้มีพลังจิตแก่กล้า เป็นที่ยอมรับของพระเกจิในยุคนั้น อีกทั้งเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์ เป็นที่ยำเกรงของเหล่าคนพาล
๖. วัดปทุมธาราม (วัดหนองบัว) สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุสถิตอยู่ ณ บุษบก ยอดพระเจดีย์ ว่ากันว่า ใครมาชัยนาทแล้วไม่ได้มาวัดปทุมธาราม และไม่ได้มากราบองค์พระเจดีย์ เหมือนมาไม่ถึงชัยนาท
๗. วัดดอนตูมกมลาวาส เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมถือสันโดษ สัมผัสกับรสพระธรรม และธรรมชาติอย่างแท้จริง และเป็นวัดที่มีความสัมพันธ์อันเป็นมหามงคล ของ ๒ สมเด็จ ๒ ประมุขแห่งสงฆ์ นอกจากนั้นยังมี วิหารหลวงปู่ศุข สมเด็จโต และหลวงปู่ทวด เพื่อสาธุชนจะได้เข้ามากราบไหว้ขอพรพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๘. วัดสิงห์สถิต นมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ นาม “หลวงพ่อใหญ่” ชมอุโบสถ ซึ่งเป็นอุโบสถแบบโบราณ ที่เรียกกันว่า “โบสถ์มหาอุต”
๙. วัดพานิชวนาราม (วัดป่า) นมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นาม “หลวงพ่อขาว” ซึ่งมีประวัติว่า ครั้งหนึ่งมีการล้างป่าช้าเพื่อใช้เนื้อที่ในการสร้างวัด และได้ฌาปนกิจศพเหล่านั้นแล้วจึงนำเถ้าอัฐิมาสร้างเป็นองค์พระ
๑๐. ศาลเจ้าพ่อกวนอู สักการบูชาเจ้าพ่อกวนอู สันนิษฐานว่ามีอายุราวๆ ๑๐๐ ปีเศษ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่***
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลังเก่า)
ถนนพรหมประเสริฐ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐
โทร. 0๘ ๑๙๗๒ ๕๕๘๘ โทรสาร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๑๑๕
หรือ E – mail : ong_art.lam@hotmail.com
และ cn.ass.tourism@hotmail.com

 

 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.