แผนที่


 

เทศกาลงานประเพณี

งานมหกรรมหุ่นฟางนกนานาชาติ งานของดี และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท

เป็นการนำฟางข้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาประดิษฐ์เป็นรูปนกขนาดใหญ่หลายชนิด แล้วนำมาติดตั้งบนรถ จัดเป็นรูปขบวนแห่ไปตามถนน และจัดการประกวดบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด นอกจากนั้นยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและผลิตผลทางการเกษตร งานจัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ช่วงเทศกาลตรุษจีน

งานส้มโอชัยนาท จังหวัดชัยนาท

เป็นจังหวัดที่มีการปลูกส้มโอมากและมีรสชาติดี ส้มโอที่มีชื่อของชัยนาทคือ พันธุ์ขาวแตงกวา ซึ่งจะมีผลกลม ผิวเรียบ เปลือกบาง รสหวานกรอบอมเปรี้ยวนิด ๆ ไม่มีรสขม งานจัดช่วงปลายเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด กิจกรรมที่น่าสนใจคือ การประกวดส้มโอ การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานทางราชการ การออกร้านจำหน่ายกิ่งพันธุ์และผลส้มโอของเกษตรกรชาวชัยนาท
 

งานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดชัยนาท และงานมหกรรมสินค้าเกษตรของดีเมืองชัยนาท

เป็นการนำผลิตภัณฑ์ และของดีเมืองชัยนาทมาเผยแพร่ มีการสาธิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำหุ่นฟางนกเล็ก เครื่องเบญจรงค์ เครื่องปั้นดินเผา ผ้าบาติค ทอผ้าพื้นเมืองด้วยกี่กระตุก ขนมโบราณต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์จากชุมชนในแต่ละอำเภอ ผลิตภัณฑ์ของผู้พิการ / กลุ่มชีวิตใหม่ และสินค้าอีกมากมาย ซึ่งมีการจัดงานประมาณเดือน กรกฎาคม หรือช่วงวันเข้าพรรษา พร้อมกับการแข่งเรือยาวประเพณี ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท


งานจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย

เป็นการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทานในงานประกอบด้วยการแข่งขันประเภทถนน ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ประเภทเสือภูเขา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.