แผนที่


 

การเดินทาง

รถยนต์

ชัยนาทอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ ๑๙๔ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ ประมาณกิโลเมตร ที่ ๕๐ มีทางแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่าน จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ กิโลเมตรที่ ๑๘๓ มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑ ไปจังหวัดชัยนาท อีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสานเหนือ ถนนกำแพงเพชร ๒ เริ่มบริการตั้งแต่ เวลา ๐๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. รถออกทุกชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมงครึ่ง สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทชัยนาททัวร์ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๖๐๘ (ชัยนาท) โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๒๒๖๔ หรือบริษัทขนส่งจำกัด โทร. ๐ ๒๕๗๖ ๕๕๙๙, ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ www.transport.co.th

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอมโนรมย์ ๑๔ กิโลเมตร
อำเภอสรรพยา ๒๑ กิโลเมตร
อำเภอวัดสิงห์ ๒๒ กิโลเมตร
อำเภอสรรคบุรี ๒๗ กิโลเมตร
อำเภอหันคา ๓๕ กิโลเมตร
อำเภอหนองมะโมง ๔๒ กิโลเมตร
อำเภอเนินขาม ๔๘ กิโลเมตร

 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.