การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

 

 

ก้าวตามรอยพ่อ
“สังคมสุขใจ ครั้งที่ 4 ชุมชนอาหารอินทรีย์ ตามรอยวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน”
วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2560
ณ สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง สู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำรงชีวิต เกษตรอินทรีย์เปลี่ยนวิถีชีวิตหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช หักมาใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และ ปุ๋ยชีวภาพ รวมถึงการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ปรับปรุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ประโยชน์มากขึ้น กินอยู่อย่างปลอดภัยใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการผลิตเอง ปลูกเอง กินเอง จนเกิดการรวมตัวของกลุ่มคนเกษตรอินทรีย์ที่เรียกตนเองว่า สังคมสุขใจ สามพรานโมเดล

มูลนิธิสังคมใจ ผู้ขับเคลื่อนสามพรานโมเดล จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภคที่ยั่งยืน เริ่มตนจาการที่มีสุขภาพที่ดีจากการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย นำผลผลิตอินทรีย์จากเกษตรกรเครือข่ายอินทรีย์ทั่วประเทศและตลาดสุขใจให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย ลองชิมเมนูจากวัตถุดิบอินทรีย์อร่อยระดับ Top Chef Thailand ของเชฟตาม, รวมกิจกรรม Workshop เรื่องเกษตรอินทรีย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มภาคีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ บอกเล่าประสบการณ์ตอบข้อชักถามปัญหาข้อสงสัยแนวทางการใช้ชีวิตเกษตรอินทรีย์ อาทิ พระอาจารย์มหาสภาพ พุทธวิริโย คุณโจน จันใด และคุณนคร ลิมปคุปตถาวร สนทนาเจาะลึกที่รวบรวมพลคนอินทรีย์มาแชร์ประสบการณ์ไม่มีหวง นั่งพักผ่อนคลายในมุมร่มรื่นใต้เงาไม้ฟังเพลงเพราะจากวง Super Noise Man รวมเล่นเกมส์สนุกๆมากมาย และการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวสวนเกษตรกรอินทรีย์ นี้แค่บ้างส่วนของกิจกรรมภายในงานนี้นอกจากการเลือก ชม ชิม ช้อป และเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ภายในงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 4 ชุมชนอาหารอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียงที่ยั่งยืนงานนี้เข้าฟรีแล้ว ททท.สำนักงานสุพรรณบุรีขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง อาทิ นมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง วัดไร่ขิง อ.สามพราน, ช้อปปิ้งสินค้า พื้นเมืองนครปฐมอาหารพื้นบ้าน ขนมโบราณหลากหลาย ตลาดน้ำดอนหวาย อ.สามพราน, ตื่นตาตื่นโชว์การแสดงสัตว์นานาชนิด ลานแสดงช้างและฟาร์มจระสามเข้สามพราน อ.สามพราน, นั่งรับลมเย็นๆ จิบกาแฟชิลๆ ริมแม่น้ำท่าจีน RIVA floating café อ.สามพราน, มุมพักผ่อนจิบกาแฟอุ่นๆ ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ที่ให้ความร่มรื่นตกแต่งในสไตล์อังกฤษเพิ่มสีสันสวยของดอกไม้สดต่างๆ Little Tree อ.สามพราน, แห่งรวมรวบงานศิลปะนกฮูกจากทุกมุมโลก พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก อ.นครชัยศรี, ศิลปะจากงานแกะสลักไม้หลากหลายรูปแบบ วู้ดแลนด์เมืองไม้แฟนตาซี อ.นครชัยศรี, ทัวร์สุขภาพ ล่องเรือทำกิจกรรมตรวจสุขภาพนวดแผนไทย โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อ.นครชัยศรี, ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...FB : สามพรานโมเดล หรือ
สวนสามพราน...โทร
034 – 322588 – 93

 

 

สังคมสุขใจ ครั้งที่ 4 ชุมชนอาหารอินทรีย์ ตามรอยวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 09/11/17
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี