ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.com ผ่านโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด

ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.comกับการลงทะเบียนโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด 2564

 

ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.com เป็นโครงการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยเกณฑ์การพิจารณาก็จะแตกต่างไปจากเงินช่วยเหลือเยียวยา หรือโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด โดยในกลุ่มเยียวยาของ ม.33 เงินเยียวยาที่จะได้จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี โดยจะกล่าวในหัวข้อถัดไป ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีความแตกต่างจากกลุ่ม ม.39 และ ม.40 สำหรับเงินเยียวยา

ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.com แตกต่างจากลงทะเบียน ม.33 โครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด อย่างไร

ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.com กับโครงการเรารักกันคืออะไร

โครงการเรารักกันเป็น เป็นโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด เป็นเงินเยียวยาจากรัฐบาลเพื่อจะให้ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ม.33 เรารักกันโดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มมาตรา 33 นี้จะต้องมีเงินฝาก หรือกองทุนหลักทรัพย์ต่าง ๆ มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาทโดยในการลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.com จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นที่ 4,000 บาทซึ่งเป็นเงินจากรัฐบาลโดยตรง

ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.com กับโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด

นอกจากเช็คสิทธิ ม.33 เรารักกันยังมีโครงการล่าสุดจากรัฐบาลที่จะเป็นเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่ม ม.33 เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาทซึ่งตรงนี้จะเป็นเงินจากรัฐบาลโดยตรงเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้กับกลุ่ม ม.33 ที่ทำงานหรืออยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ หรือพื้นที่สีแดงเข้มที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากไวรัสโควิด19 ซึ่งเงื่อนไขก็จะคล้ายกับลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.comก็จริง แต่จะไม่ได้ทุกคน จะได้เพียงเฉพาะในเขตพื้นที่สีแดงที่รัฐบาลประกาศเท่านั้น

นอกเหนือจากการลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.comยังมีเงินช่วยเหลือพิเศษ

สำหรับโครงโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดสำหรับกลุ่ม ม.33 นี้ซึ่งที่จริงแล้วจะเป็นสวัสดิการจากประกันสังคม ซึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อห้าง ร้าน หรือบริษัทที่กลุ่มนี้ทำงานอยู่จะต้องถูกปิดชั่วคราว หรืออาจจะทนพิษเศรษฐกิจไม่ได้ก็ต้องปิดไปก่อน แต่เน้นย้ำว่าจะต้องเป็นร้านผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงด้วยเช่นกัน นอกจากการลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.comก็จะได้เป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาให้อีกเป็นจำนวน 7,000 บาท ซึ่งก็จะไม่ได้เหมือนกันทั่วประเทศ และจะได้หรือไม่ได้นั้นจะต้องเป็น HR ที่จะต้องติดต่อประสานงานกับประกันสังคมด้วย และด้วยเหตุการณ์แหละจะวัดได้ว่าบริษัทรักพนักงานหรือไม่

ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน.com เป็นการเช็คสิทธิ ม.33 เรารักกัน ที่รัฐบาลเองก็ไม่ได้มองข้าม เพียงแต่ผลกระทบจากไวรัสโควิด19 มีอยู่รอบด้าน ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ พนักงงาน ลูกจ้าง จึงจะต้องแยกเงินเยียวยาต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนเป็นกลุ่ม ๆ และจะได้ไม่ซ้ำซ้อน จึงได้พยายามที่จะให้กลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่มีประกันสังคมลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 นั่นเอง ซึ่งรวมทั้งผู้ที่ถือบัตรคนจนก็สามารถจะสมัครได้โดยจะไม่มีผลกระทบใด ๆ