ธนาคาร ttb คืออะไร และข่าว tmb ควบรวมล่าสุดประจำปี 2022 นี้

ธนาคาร ttb กับเป้าการดำเนินงานเมื่อ tmb ควบรวมธนชาต pantip 2565

 

ธนาคาร ttb มีหลายคนสับสนว่า ttb คือธนาคารอะไร ก็คือธนาคารใหม่ภายใต้ชื่อ “ธนาคารทหารไทยธนชาต” หรือ “ทีเอ็มบีธนชาต”ซึ่งอยู่ภายใต้ผู้ถือหุ้นใหญ่ ไอเอ็นจี แบงก์ จากเนเธอร์แลนด์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ร่วมด้วยบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)และกระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้นรองลงมาตามลำดับ โดยได้ควบรวมเป็นหนึ่งเดียวในวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 ภายใต้ ภายใต้ “One Dream, One Team, One Goal”

ข่าว tmb ควบรวมธนชาตล่าสุด กับความเปลี่ยนแปลงของธนาคาร ttb 2565

ธนาคาร ttb ผลักดันการดำเนินธุรกิจออกเป็น 3 ประเด็น

  1. ให้มีการขยายฐานลูกค้าที่มีอยู่มากกว่า 10 ล้านรายให้มาใช้ ธนาคาร ttb
  2. สร้างศักยภาพด้าน Digital-First Operating Model โดยเริ่มให้ดิจิทัลเป็นช่องทางหลักในการเชื่อมต่อทุก ๆ บริการของธนาคาร เพื่อตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในปัจจุบันทั้งสินเชื่อ ttb และการเปิดบัญชี ttb
  3. เพิ่มทักษะและความพร้อมด้านดิจิทัลให้กับพนักงานของธนาคาร เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการทำงานของธนาคารเพื่อให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล

ธนาคาร ttb ให้มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

  1. สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่งเริ่มทำงาน จะได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะเน้นเรื่องการออม และการใช้จ่ายได้อย่างปลอดภัย กับบัญชีเงินฝากในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
  2. กลุ่มลูกค้าที่กำลังมีครอบครัว ธนาคาร ttbจะนำเสนอสินเชื่อบ้าน แนวทางการผ่อนชำระ
  3. กลุ่มลูกค้าผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำงาน ธนาคาร tmb ควบรวมธนชาต pantip 2565 จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนกับ ttb smart port
  4. กลุ่มลูกค้าที่เข้าสู่วัยเกษียณ จะได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต การลงทุนที่จะมอบความอุ่นใจเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงมีการดูแลเรื่องสุขภาพ และมีการวางแผนเรื่องมรดกสำหรับทายาทอีกด้วย

ธนาคาร ttb ยังให้ความสำคัญกับสินเชื่อรถยนต์

ข่าว tmb ควบรวมล่าสุดยังให้ความสำคัญกับสินเชื่อรถยนต์โดยให้มีจุดขายของธนชาตในชื่อใหม่ว่า ttb DRIVE โดยการเปิดตัว DRIVE Connect Platform กับการทำตลาดออนไลน์ผ่านทาง Facebook และยังมีบริการกับโครงการจ่ายดีมีคืนให้กับกลุ่มลูกค้าอีกด้วย

ธนาคาร ttb มีการวางเป้าหมายให้กับกลุ่มลูกค้าพันธมิตร

  1. ธนาคาร ttb มีการวางแผนแหล่งการเงินให้กับลูกค้าให้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด
  2. ให้มีบริการทางด้านดิจิทัล เพื่อเป็นการยกระดับเรื่องการบริการต่าง ๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ให้มีการพัฒนาคุณภาพทางการเงินทางด้านต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าและพนักงาน ของ tmb ควบรวมธนชาต pantip 2565

หลังจากที่ทหารไทยธนชาตชื่อใหม่ว่าธนาคาร ttb เริ่มมีการวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาในการบริการทั้งสินเชื่อ ttb และการเปิดบัญชี ttb รวมทั้งสินเชื่อรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าให้ได้ในทุก ๆ กลุ่ม รวมถึงการให้บริการทางด้างดิจิทัลให้ได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการดึงลูกค้าให้มาใช้บริการกับธนาคารทหารไทยธนชาตจํากัดมหาชนให้ได้มากที่สุด