ลงทะเบียนเราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ โครงการเยียวยารัฐบาลปี 2564

เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ กับโครงการเยียวยาเราชนะรอบ3 ต่างกันอย่างไร

 

เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ ก่อนอื่นกลุ่มพิเศษเราชนะคือ ใครบ้าง กลุ่มพิเศษที่ว่านี้ก็คือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟน ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเรื่องไม่สามารถจะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ ลูก ๆ หลาน ๆ ก็พยายามจะหาวิธีใช้แอพเป๋าตัง 2 แอคเคาท์ในมือถือสมาร์ตโฟนเครื่องเดียว ซึ่งตามความเป็นจริงนั้นไม่ถูกต้อง หลายคนอาจจะหวังดีกับญาติ ๆ แต่ก็มีบางกลุ่มที่หาผลโยชน์จากบัตรประชาชนที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้ว หรือเป็นบุคคลสูญหาย ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามหาวิธีแก้และทำให้สามารถลงทะเบียนโครงการเราชนะกลุ่มพิเศษนั่นเอง

เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ สามารถจะเช็คเราชนะตรวจสอบสิทธิ์บัตรประชาชนช่องทางไหนบ้าง

เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

แน่นอนลงทะเบียนโครงการเราชนะกลุ่มพิเศษ จะต้องมีการเช็คสิทธิ์ที่หน้าเว็บเราชนะ ซึ่งจะต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ สามารถจะลงเราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ ให้กันได้เนื่องจาก มีทั้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ ก็เป็นการช่วยเหลือกัน หรือจะเป็นลูก ๆ หลาน ๆ  สามารถทำให้ได้ แต่ในส่วนของกลุ่มโครงการเยียวยาต่าง ๆ ที่ผู้สมัครมีสมาร์ตโฟนปกติ หากจะต้องให้มีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ธนาคารกรุงไทย เจ้าของบัตรประชาชนจะต้องไปด้วยตนเอง ไม่สามารถจะฝาก

เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ แตกต่างจากกลุ่มเราชนะรอบ3อย่างไร

จากที่เรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มพิเศษเราชนะคือ กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ด้วยแต่ไม่มีมือถือสมาร์ตโฟน ซึ่งความแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์เราชนะรอบ3 คือกลุ่มเราชนะซึ่งเป็นโครงการเยียวยา จะได้รับเป็นเงินช่วยเหลือล่าสุด 2,000 บาทโดยจะเข้าบัญชี G-Wallet ในแอปเป๋าตัง ซึ่งการใช้จ่ายจะแตกต่างจากกลุ่มเราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ โดยจะต้องใช้ผ่านแอพ และและในส่วนของเราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษใช้ยังไง ก็สามารถจะใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนได้ถึง 7,000 บาท

เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ กับร้านค้าที่สามารถจะใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนได้

หากไม่มีแอปพิลเคชั่นเป๋าตังแน่นอนสำหรับกลุ่มพิเศษนี้จะต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนซึ่งปัจจุบันนี้บอกได้เลยว่าร้านค้าสำหรับเราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษ ที่สามารถจะรับชำระเงินด้วยบัตรประชาชนนั้นมีอยู่เกือบทุกพื้นที่แล้ว โดยจะมีดังนี้

  • ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC
  • ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ
  • ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
  • ร้านค้าร่วมโครงการเยียวยาเราชนะ

จะเห็นว่าโครงการเยียวยาต่าง ๆ จากรัฐบาลรวมไปถึง เราชนะเช็คสิทธิ์กลุ่มพิเศษซึ่งกลุ่มนี้ไม่มีสมาร์ตโฟน ทุกกลุ่มจะต้องมีการลงทะเบียนเช็คสิทธิ์และยืนยันตัวตนโดยจะต้องใช้บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และการยืนยันตัวเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบบุคคลเจ้าของบัตร สำหรับการยืนยันตัวที่ที่ธนาคารกรุงไทยจึงไม่สามาระจะลงแทนกันได้ และสำหรับกลุ่มพิเศษก็อาจจะพิจารณาเป็นเคสไป