กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส สินเชื่อสำหรับลูกค้า ธกส
เงินเดือนของผู้กู้: ไม่กำหนดรายได้ (เฉพาะลูกค้าธกส)
จำนวนหรือวงเงิน: สูงถึง 50000 บาท
อัตราดอกเบี้ย: สูงสุด 14% ต่อปี
อายุผู้กู้: ไม่กำหนดอายุผู้กู้
สมัครกู้เงิน

กู้เงิน ธ.ก.ส กับโครงการสินเชื่อธนาคาร ธ.ก.ส. ล่าสุดเพื่อกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

 

ปัจจุบันนี้เรื่องกู้เงิน ธ.ก.ส ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มุงหวังพยายามจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพซึ่งจะให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลโดยกลุ่มลุกค้าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร บุคคลในครอบครัวเกษตรกร หรือกลุ่มผู้ค้าขายนอกภาคการเกษตรที่จะได้มีสิทธิ์ในการกู้เงินฉุกเฉิน ธกสได้ ซึ่งจะต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดขาดไวรัสโควิด19 

ปัจจุบันธนาคาร ธ.ก.ส. มีบริการกู้เงิน ธ.ก.สกับสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.อะไรบ้าง 2564

กู้เงิน ธ.ก.ส กับสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

จะเป็นสินเชื่อธนาคารเพื่อที่จะให้กลุ่มอาชีพการเกษตรได้ไว้ลงทุน หรือเพื่อลงทุนค้าขายในการลี้ยงชีพภายในครัวเรือน โดยจะเป็นการกู้เงิน ธ.ก.ส วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ซึ่งจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ให้มีระยะเวลาการผ่อนชำระได้ 12 เดือน แต่พิเศษไม่เกิน 18 เดือน และกรณีนี้หากระยะเวลาล่วงเลยไปถึงปีที่ 4 ขึ้นไป จะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.5% ต่อปี แต่ก็จะได้ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

กู้เงิน ธ.ก.ส กับโครงการสินเชื่อเพื่อนวัตกรรมดี

จะเป็นวงเงินสินเชื่อ ธกส ในการสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพเกษตรกร หรือนอกภาคการเกษตรที่มีแนวคิดในการประกอบอาชีพที่จะต้องใช้เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับสินเชื่อ Smart Farmer ได้กู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อจะได้นำไปต่อยอด ฟื้นฟูและเป็นการสร้างรายได้ โดยวงเงินตรงนี้จะอนุมัติให้ได้ตามความจำเป็น หรือตามแผนงานในการประกอบกิจการ ซึ่งก็มีอัตราดอกเบี้ยไม่ 4% ต่อปี ในปีที่ 1-3 ปีแรก และสำหรับปีที่ 4 เป็นต้นไปให้คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 6.5% ต่อปี กับระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี และสำหรับกู้เงินฉุกเฉิน ธกส นี้ใน 3 ปีแรกก็ยังให้ปลอดเงินต้นและยังไม่ต้องมีการชำระดอกเบี้ยอีกด้วย

กู้เงิน ธ.ก.ส กับสินเชื่อ ธกส 10000 บาท

สินเชื่อ ธกส 10000 บาท ล่าสุดที่จะให้กลุ่มอาชีพเกษตรกรหรือนอกภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 ได้ทำเรื่องลงทะเบียนออนไลน์สมัครสินเชื่อธนาคารผ่านแอพธนาคารได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการกู้เงิน ธ.ก.สกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ที่ให้วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท กับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน โดยจะให้มีระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 3 ปี และยังปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรกหลังจากที่ได้มีการทำสัญญาแล้วเรียบร้อย

สรุปได้แบบคร่าว ๆ คือ สินเชื่อ ธกส 10000 บาทจะให้มีระยะเวลาในการลงทะเบียนสมัครกู้เงิน ธ.ก.ส ได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 และสำหรับโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพกับโครงการสินเชื่อเพื่อนวัตกรรมดีจะห้สามารถติดต่อเพื่อสมัครยืมเงินธกส ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งสามารถจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  LINE Official : BAAC Family หรือจะติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555 แต่การจะสมัครสินเชื่อควรจะมีการวางแผนที่ดี ถึงแม้จะมีช่วงระยะเวลาพักหนี้ให้ แต่อย่าลืมว่าในระยะยาวจำเป็นจะต้องชำระหนี้ให้ได้เพื่อป้องกันหนี้เสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

แอพสินเชื่อฉับไว
แอพสินเชื่อฉับไวให้เงินด่วนรู้ผลใน 1 วัน
เงินเดือนของผู้กู้: ไม่กำหนดรายได้
จำนวนหรือวงเงิน: สูงถึง 10000 บาท
อัตราดอกเบี้ย: สูงสุด 30% ต่อปี
อายุผู้กู้: 22 ปีบริบูรณ์
รายละเอียดข้อเสนอ
pop cash
pop cash สินเชื่อเงินกู้รู้ผลไว 30 นาที
เงินเดือนของผู้กู้: ไม่กำหนดไม่กำหนดรายได้
จำนวนหรือวงเงิน: สูงถึง 20000 บาท
อัตราดอกเบี้ย: สูงสุด 22% ต่อปี
อายุผู้กู้: 22 ปีบริบูรณ์
รายละเอียดข้อเสนอ
แอพเถ้าแก่ยืมเงิน

แอพสินเชื่อที่คุณรู้จักให้บริการเหมือนหรือต่างกันกับแอพเถ้าแก่ยืมเงินอย่างไรบ้าง?   หากคุณเคยใช้บริการแอพให้ยืมเงินมาก่อนหน้านี้คงพอจะทราบแล้วว่ารูปแบบการให้บริการหลัก ๆ คือการให้ยืมเงินหรือกู้เงินผ่านระบบออนไลน์ที่เรียกว่า application โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มเป้าหมายของแอพยืมเงินได้จริง 2021 ล่าสุดจะเน้นไปที่กลุ่มบุคคลทั่วไปมากกว่า เพราะสามารถอนุมัติเงินกู้ สินเชื่อต่าง ๆ ได้ง่ายภายในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งค่อนข้างมีความแตกต่างกันกับแอพเถ้าแก่ยืมเงิน โดยข้อแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ แอพเถ้าแก่ยืมเงินจะเน้นกลุ่มลูกค้าหรือมีกลุ่มเป้าหมายหลักในการให้บริการสินเชื่อคือเจ้าของหรือผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ รายย่อย รวมไปถึงผู้ที่ประกอบกิจการกันเองในครัวเรือน...

Close