กู้ ธ.อ.ส

กู้ ธ.อ.ส ผ่านสินเชื่อสร้างบ้านรับเงินด่วน
เงินเดือนของผู้กู้: รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20000 บาท
จำนวนหรือวงเงิน: สูงถึง 2 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย: สูงสุด 13.5% ต่อปี
อายุผู้กู้: 20 ปีบริบูรณ์
สมัครกู้เงิน

ลูกหนี้ กู้ ธ.อ.ส เข้ามาตรการช่วยเหลือล่าสุดลงทะเบียนพักหนี้ 3 เดือน 2564

 

กู้ ธ.อ.ส หรือ ธอส สินเชื่อบุคคลเป็นการกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นธนาคารของภาครัฐ จากที่เรารู้กันว่าจะมีสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธอส ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นสินเชื่อบ้านกู้เงินซื้อบ้านหรือกู้เงินซื้อคอนโดต่าง ๆ ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย จะได้มีบ้านเป็นของตนเองเป็นการยกระดับเรื่องที่อยู่อาศัย แต่สำหรับโครงการมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จะมีอะไรบ้าง หรือมีแนวทางแบบไหน เราจะตามไปหาคำตอบด้วยกัน

กู้ ธ.อ.ส กับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่กู้สินเชื่อธนาคารล่าสุด 2564

กู้ ธ.อ.ส กับมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ล่าสุด มีอะไรบ้าง

สำหรับมาตรการ 15 ลูกหนี้เงินกู้ ธ.อ.ส ที่มีสถานะบัญชียังเป็นปกติอยู่ ทั้งที่เป็นอาชีพอิสระ หรือพนักงานบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส19 และลูกจ้างบริษัทที่มีประกาศออกาจากรัฐบาลให้ปิดกิจการ หรือถูกลดค่าจ้าง ถูกเลิกจ้าง ใหสามารถยื่นของลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้กับธนาคาร ธอส ได้ โดยการพิจารณาก็จะใช้หลักเกณฑ์ของธนาคาร

กู้ ธ.อ.ส กับมาตรการ 15 และ 16 จะมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

ลูกหนี้ยื่นกู้ ธ.อ.ส สำหรับกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมมาตรการ 15 และ 16 จะไม่ต้องชำระหนี้สินเชื่อต่าง ๆทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ทำการลงทะเบียนไปให้กับทางธนาคาร ธอส เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2564 แต่ดอกเบี้ยก็ยังคงเดินอยู่ ดังนั้นลูกหนี้สามารถจะทะยอยจ่ายดอกเบี้ยให้กับทางธนาคารได้ หากยังพอมีกำลังทั้งยังไม่ต้องไปยุ่งกับรตินันท์เงินด่วนจํากัด

กรณีที่ลูกหนี้ที่ กู้ ธ.อ.ส ที่เข้าร่วมโครงการมาตรการช่วยเหลือเดิมอยู่ จะเข้ามาตรการ 15, 16 ได้ไหม

หากลูกค้าที่ กู้ ธ.อ.ส มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อธนาคาร ธอสองธนาคาร ก็สามารถจะเข้าได้ ซึ่งก็จะได้รับการพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือนตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวไปแล้ว

ลูกหนี้ที่ กู้ ธ.อ.ส สามารถจะลงทะเบียนช่วยเหลือของธนาคารทางช่องทางไหนได้บ้าง

ลูกหนี้สินเชื่อ ธอส สามารถจะลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์กับทางเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ เพื่อเป็นการช่วยลดช่องทางการติดต่อ หรือแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด19 หรือหากมีความจำเป็นจริงๆ ก็สามารถจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้ในสาขาที่ใกล้บ้านเพื่อทำเรื่องต่างๆ เช่น การขอหนังสือสัญญายืมเงินได้เลย

ในกรณีที่ผู้ กู้ ธ.อ.ส จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจะต้องใช้เอกสารอะไร

สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธอส สินเชื่อ  ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จะต้องยื่นเอกสารในส่วนของจากการที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เช่น หนังสือเลิกจ้าง เอกสารแสดงถึงรายได้ที่ลดลง เอกสารแสดงว่ากิจการได้ถูกให้ปิดกิจการ เป็นต้น ซึ่งจะต้องข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อง่ายต่อการพิจารณาของธนาคาร ธอส.

สรุปว่าจากทั้ง 2 มาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ที่ กู้ ธ.อ.ส จะสามารถเข้าร่วมได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 โดยจะต้องมีเอกสารยืนยันผลกระทบต่าง ๆ ซึ่งลูกหนี้ทุกกลุ่มสามารถจะลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารได้เหมือนเวลาจะทำบัตรกดเงินสดอนุมัติไวพื่อเข้าร่วมโครงการได้ และทางธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เช่นกัน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

easy money
easy money บริการสินเชื่อออนไลน์วันนี้
เงินเดือนของผู้กู้: ไม่กำหนดรายได้
จำนวนหรือวงเงิน: ไม่กำหนดวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย: ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุผู้กู้: 15 ปีบริบูรณ์
รายละเอียดข้อเสนอ
บัตรกดเงินสด ktc
บัตรกดเงินสด ktc ฟรีค่าเปิดบัตรครั้งแรก
เงินเดือนของผู้กู้: รายได้ต่อเดือน 12000 บาท
จำนวนหรือวงเงิน: สูงถึง 3 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย: สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้: 20 ปีบริบูรณ์
รายละเอียดข้อเสนอ
บัตร speedy cash

บัตร SPEEDY CASH ประโยชน์สุดคุ้ม ครอบคลุมทุกความต้องการ   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด เป็นเหมือนกับฝันร้ายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราเท่านั้น แต่ยังผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทำให้หลายคนต้องสูญเสีย ขาดรายได้ และขาดสภาพคล่องทางการเงินในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ ในวันนี้เราจึงนำสินเชื่อดี ๆ ในปี 2021 อย่าง บัตร...

Close