กู้เงินธนาคารออมสิน

กู้เงินธนาคารออมสิน Mymo รับเงินก้อน
เงินเดือนของผู้กู้: ไม่กำหนดรายได้
จำนวนหรือวงเงิน: สูงถึง 200000 บาท
อัตราดอกเบี้ย: สูงสุด 12% ต่อปี
อายุผู้กู้: 20 ปีบริบูรณ์
สมัครกู้เงิน

กู้เงินธนาคารออมสินและกู้เงินธนาคารไหนดอกเบี้ยถูก 2565

 

กู้เงินฉุกเฉินออมสินล่าสุด หากจะเทียบอัตราดอกเบี้ยในสินเชื่อหลาย ๆ ธนาคาร ก็ยังงคงเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉินออมสินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมากที่สุดสำหรับสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งก็จะมีด้วยกันสองผลิตภัณฑ์คือ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด” และ ”สินเชื่ออิ่มใจ”โดยจะเป็นสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซึ่งเราจะไปดูกันว่าทั้งสองแบบนี้จะแตกต่างกันอย่างไรและใครที่จะได้สิทธิ์กู้เงินบ้าง

กู้เงินธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิดและ สินเชื่ออิ่มใจต่างกันอย่างไร

กู้เงินธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิดดอกเบี้ยธนาคารออมสิน2565

สำหรับการเงินกู้ฉุกเฉินออมสินในสินเชื่อสู้ภัยโควิดของธนาคารออมสินซึ่งจากเดิมที่เป็นสินเชื่อเสริมพลังฐานรากที่มีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทเหมือนกัน แต่ต่างกันที่อัตราดอกเบี้ยสำหรับออมสินบัตรเครดิตและสินเชื่อสู้ภัยโควิดอยู่ที่ 0.35%ต่อปี กับระยะเวลาการผ่อนชำระนานถึง 3 ปี และยังมีการช่วยโดยการยกเว้นการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรกหลังจากที่ได้มีการอนุมัติการกู้เงินธนาคารออมสิน

กู้เงินธนาคารออมสินสินเชื่ออิ่มใจ

ในส่วนของการกู้ตังออมสินสินเชื่ออิ่มใจจะเป็นโครงการนโยบายของรัฐบาล โดยจะให้วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าทั่วไปขนาดเล็ก ซึ่งจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินอยู่ที่ 3.99%ต่อปี และสามารถจะผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปีผ่านการเปิดบัญชีออนไลน์ธนาคารออมสิน และให้มีการยกเว้นการผ่อนชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับ 6 เดือนแรก

กู้เงินธนาคารออมสินหรือกู้เงินธนาคารไหนดอกเบี้ยถูก 2565

ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด19 ที่กำลังระบาดหนักแบบนี้น่าจะมีเพียงสินเชื่อสู้ภัยโควิด และสินเชื่ออิ่มใจ ที่ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก ๆ ที่กำลังเปิดให้มีการยืมเงินธนาคารออมสินที่จะต้องได้รับผลกระทบจากโควิด19 และจะต้องมีแอพธนาคารออมสิน หรือแอพ MyMo เพื่อทำการลงทะเบียนสมัครสินเชื่อ โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์จะต้องให้มีการลงทะเบียนจองสิทธิ์ก่อน เพื่อให้ทางธนาคารได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติ ถ้าผ่านแล้วจึงจะสามารถสมัครผ่านแอพได้ โดยระยะเวลารวมทั้งสิ้นจนถึงการอนุมัติจะใช้เวลาโดยประมาณ 7 วันทำการ

ในช่วงที่การกินอยู่เริ่มจะลำบากมากขึ้น ร้านค้าขาย หรืออาชีพต่าง ๆ ถึงแม้จะเป็นพนักงานก็เสี่ยงที่จะขาดรายได้ เนื่องจากวิกฤติของไวรัสโควิด ที่แพร่ระบาดหนักขึ้นทุกวัน กับการออกมาตราการช่วยเหลือในเรื่องของการยืมเงินออมสิน 50000 ที่จัดให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก ด้วยมาตราการการผ่อนชำระกับการเว้นระยะการผ่อนให้ ก็น่าจะเป็นโครงการกู้เงินกับธนาคารที่ดี อย่างน้อยถ้าตกงานมาก็ยังสามารถจะสร้างอาชีพได้กับการลงทะเบียนกู้เงินกับธนาคาร

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ยืมเงินในแอพธนาคารกรุงไทย
ยืมเงินผ่านแอพกรุงไทยไม่ต้องไปธนาคาร
เงินเดือนของผู้กู้: รายได้ต่อเดือน 15000 บาท
จำนวนหรือวงเงิน: สูงถึง 100000 บาท
อัตราดอกเบี้ย: สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้: ไม่กำหนดอายุผู้กู้
รายละเอียดข้อเสนอ
กู้ ธ.อ.ส
กู้ ธ.อ.ส ผ่านสินเชื่อสร้างบ้านรับเงินด่วน
เงินเดือนของผู้กู้: รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20000 บาท
จำนวนหรือวงเงิน: สูงถึง 2 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย: สูงสุด 13.5% ต่อปี
อายุผู้กู้: 20 ปีบริบูรณ์
รายละเอียดข้อเสนอ
กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส กับโครงการสินเชื่อธนาคาร ธ.ก.ส. ล่าสุดเพื่อกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19   ปัจจุบันนี้เรื่องกู้เงิน ธ.ก.ส ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มุงหวังพยายามจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพซึ่งจะให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลโดยกลุ่มลุกค้าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร บุคคลในครอบครัวเกษตรกร หรือกลุ่มผู้ค้าขายนอกภาคการเกษตรที่จะได้มีสิทธิ์ในการกู้เงินฉุกเฉิน ธกสได้ ซึ่งจะต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดขาดไวรัสโควิด19  ปัจจุบันธนาคาร ธ.ก.ส. มีบริการกู้เงิน ธ.ก.สกับสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.อะไรบ้าง 2565 กู้เงิน...

Close