แผนที่

ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
ร้านอาหาร
การเดินทาง
เทศกาลงานประเพณี
สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ข่าวและกิจกรรม
แผนที่ จ.สุพรรณบุรี

ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
ร้านอาหาร
การเดินทาง
เทศกาลงานประเพณี
สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ข่าวและกิจกรรม
แผนที่ จ.อ่างทอง

ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
ร้านอาหาร
การเดินทาง
เทศกาลงานประเพณี
สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ข่าวและกิจกรรม
แผนที่ จ.ชัยนาท


โครงการ WIFI CITY


กลองลั่นทุ่ง นุ่งโจงสรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ ตักบาตรดาวเรือง ณ วัดม่วง
จังหวัดอ่างทอง
6-15 เมษายน 2559
ประเพณีสงกรานต์ อำเภอดอนเจดีย์ ประจำปี 2559
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2559 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์ ดอนเจดีย์
งานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2559
อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี
13-14 เมษายน 2559
สงกรานต์ ถนนข้าวโพด
13 – 15 เมษายน 2559
ณ ถนนข้าวโพด อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ประเพณียกธงสงกรานต์สุพรรณบุรี
หมู่บ้านหนองกระทุ่ม
อำเภอเดิมบางนางบวช
17-18 เมษายน 2559
มหกรรมลิเกอ่างทอง
ณ วัดไชโยวรวิหาร
อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง
21-24 เมษายน 2559
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
24 – 28 เมษายน 2559
เล่าขานตำนานเมืองสาปยา (สรรพยา) อัฎฐมีบูชารำลึก ประจำปี 2559
27-29 พฤษภาคม 2559 ณ วัดสรรพยาวัฒนาราม

วัดเขาทำเทียม พระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก

ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง
บ้านบางเสด็จ
อำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง
หมู่บ้านวัฒนธรรม
ลาวครั่งกุดจอก
อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนาท
โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวพระราชดำริ  (บ้านยางกลาง)
จ. อ่างทอง
พิพิธภัณฑ์ชุมชน
บ้านพุน้ำร้อน
อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี

วันธรรมดาน่าเที่ยว @สุพรรณบุรี
บึงฉวากรีสอร์ท
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
สุขวารี เพลส
อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี
สุวรรณาการ์เด้นท์
อ.เมือง
จ.ชัยนาท
ภูนรา รีสอร์ท
อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท

ร้านอาหารนิรมิต
อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง
ร้านเถ่าชิ่วสุกี้
อำเภอเมือง
จ.ชัยนาท

 
ครัวแหลมหว้า
อำเภอเมือง
จ.ชัยนาท
ภัตตาคารนพรัตน์
ตรงข้ามวัดป่าเลไลยก์ อำเภอเมือง
จ.สุพรรณบุรีททท. สำนักงานสุพรรณบุรี
91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Tel:
035-525863-4, 035-525867, 035-525880  e-mail: tatsuphan@tat.or.th
วลาทำการ เปิดทุกวัน 8.30 -16.30 น.

2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.

 

 

หน้าแรก | จังหวัดสุพรรณบุรี | จังหวัดอ่างทอง | จังหวัดชัยนาท | ข่าวสาร-กิจกรรม | โปรแกรมท่องเที่ยว | Gallery