แผนที่

ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
ร้านอาหาร
การเดินทาง
เทศกาลงานประเพณี
สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ข่าวและกิจกรรม
แผนที่ จ.สุพรรณบุรี

ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
ร้านอาหาร
การเดินทาง
เทศกาลงานประเพณี
สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ข่าวและกิจกรรม
แผนที่ จ.อ่างทอง

ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
ร้านอาหาร
การเดินทาง
เทศกาลงานประเพณี
สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ข่าวและกิจกรรม
แผนที่ จ.ชัยนาท


โครงการ WIFI CITYรายงานสถานการณ์
ถนนสายดอกไม้ @ สุพรรณบุรี  ปี 2558
ดอกตาเบบูญ่าบาน
เหลืองปรีดียาธร
มหกรรมลิเกอ่างทอง 2557
ณ วัดไชโยวรวิหาร
อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง
2-5 เมษายน 2558
งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์
อ.ดอนเจดีย์ประจำปี 2558
วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. 2558
รับพรสงกรานต์ สืบสานประเพณี อาหารดีชัยนาท
10 – 14 เมษายน 2558
งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2556
อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี
13-14 เมษายน 2558
สงกรานต์ถนนข้าวสุก
13 – 15
เมษายน 2558
ณ บริเวณถนนสายชัณสูตร-เสนา (ถนนข้าวสุก)

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ประเพณียกธงสงกรานต์สุพรรณบุรี
หมู่บ้านหนองกระทุ่ม
อำเภอเดิมบางนางบวช
17-18 เมษายน 2558
ชัยนาทเมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น
Chai Nat The city of bike

17 – 18 พฤษภาคม 2558
ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง
บ้านบางเสด็จ
อำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง
หมู่บ้านวัฒนธรรม
ลาวครั่งกุดจอก
อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนาท
โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวพระราชดำริ  (บ้านยางกลาง)
จ. อ่างทอง
พิพิธภัณฑ์ชุมชน
บ้านพุน้ำร้อน
อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี

บึงฉวากรีสอร์ท
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
สุขวารี เพลส
อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี
สุวรรณาการ์เด้นท์
อ.เมือง
จ.ชัยนาท
ภูนรา รีสอร์ท
อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท

ร้านอาหารนิรมิต
อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง
ร้านเถ่าชิ่วสุกี้
อำเภอเมือง
จ.ชัยนาท

 
ครัวแหลมหว้า
อำเภอเมือง
จ.ชัยนาท
ภัตตาคารนพรัตน์
ตรงข้ามวัดป่าเลไลยก์ อำเภอเมือง
จ.สุพรรณบุรีททท. สำนักงานสุพรรณบุรี
91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Tel:
035-525863-4, 035-535867, 035-525880  e-mail: tatsuphan@tat.or.th
วลาทำการ เปิดทุกวัน 8.30 -16.30 น.

2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.

 

 

หน้าแรก | จังหวัดสุพรรณบุรี | จังหวัดอ่างทอง | จังหวัดชัยนาท | ข่าวสาร-กิจกรรม | โปรแกรมท่องเที่ยว | Gallery