แผนที่

ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
ร้านอาหาร
การเดินทาง
เทศกาลงานประเพณี
สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ข่าวและกิจกรรม
แผนที่ จ.สุพรรณบุรี

ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
ร้านอาหาร
การเดินทาง
เทศกาลงานประเพณี
สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ข่าวและกิจกรรม
แผนที่ จ.อ่างทอง

ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
ร้านอาหาร
การเดินทาง
เทศกาลงานประเพณี
สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ข่าวและกิจกรรม
แผนที่ จ.ชัยนาท


 

 

โครงการ WIFI CITY เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี


มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2557 ครั้งที่ 30
13-22 กุมภาพันธ์ 2558
งาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ครั้งที่3
อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
14-22 กุมภาพันธ์ 2558
ชัยนาทเมืองจักรยาน 12 เดือนแห่งการปั่น
Chai Nat The city of bike
มหกรรมอาหารอร่อย
และของดีเมืองสุพรรณ
ครั้งที่16
อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี
12-18 กุมภาพันธ์ 2558
ตรุษจีนสุพรรณบุรี ปี 2556
ณ อุทยานมังกรสวรรค์
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
19 – 21 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานสถานการณ์
ถนนสายดอกไม้ @ สุพรรณบุรี  ปี 2558
ดอกตาเบบูญ่าบาน
เหลืองปรีดียาธร
มหกรรมลิเกอ่างทอง 2557
ณ วัดไชโยวรวิหาร
อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง
2-5 เมษายน 2558
งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2556
อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี
13-14 เมษายน 2558

ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง
บ้านบางเสด็จ
อำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง
หมู่บ้านวัฒนธรรม
ลาวครั่งกุดจอก
อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนาท
โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวพระราชดำริ  (บ้านยางกลาง)
จ. อ่างทอง
พิพิธภัณฑ์ชุมชน
บ้านพุน้ำร้อน
อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี

บึงฉวากรีสอร์ท
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
สุขวารี เพลส
อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี
สุวรรณาการ์เด้นท์
อ.เมือง
จ.ชัยนาท
ภูนรา รีสอร์ท
อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท

ร้านอาหารนิรมิต
อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง
ร้านเถ่าชิ่วสุกี้
อำเภอเมือง
จ.ชัยนาท

 
ครัวแหลมหว้า
อำเภอเมือง
จ.ชัยนาท
ภัตตาคารนพรัตน์
ตรงข้ามวัดป่าเลไลยก์ อำเภอเมือง
จ.สุพรรณบุรีททท. สำนักงานสุพรรณบุรี
91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Tel:
035-525863-4, 035-535867, 035-525880  e-mail: tatsuphan@tat.or.th
วลาทำการ เปิดทุกวัน 8.30 -16.30 น.

2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.

 

 

หน้าแรก | จังหวัดสุพรรณบุรี | จังหวัดอ่างทอง | จังหวัดชัยนาท | ข่าวสาร-กิจกรรม | โปรแกรมท่องเที่ยว | Gallery