แผนที่

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ

สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๑๘๑, ๐ ๕๖๔๑ ๑๒๐๔, ๐ ๕๖๔๑ ๕๕๐๘
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๙๑๙, ๐ ๕๖๔๑ ๖๓๗๗
สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๗๓๔, ๐ ๕๖๔๒ ๑๓๕๓
โรงพยาบาลชัยนาท โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๒๓๕๕
ที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๕๑๓
ชัยนาททัวร์ โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๒๒๖๔
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท โทร. ๐๕๖๔๑๑๑๑๕

 

 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.