การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จัดงาน
“เปิดตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน”
16 – 17 กันยายน 2560

ณ บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

   องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ กำหนดจัดงานเปิด “ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลมหาสวัสดิ์ ในระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2560 ณ บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลมหาสวัสดิ์ และเป็นการพัฒนาชุมชนในทิศทางที่ยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าทางการเกษตร ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้มั่นคง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.
   นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เปิดเผยว่า ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นตำบลที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงประวัติศาสตร์ มีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน มีคลองประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่คลองมหาสวัสดิ์ เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) โปรดเกล้าฯ ให้ขุดเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งในปัจจุบัน “คลองมหาสวัสดิ์” นอกเหนือจากเป็นคลองประวัติศาสตร์ เป็นเส้นทางการสัญจรทางน้ำของชาวบ้านริมคลอง เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีนักเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เช่น การนั่งเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ชมนาข้าว ชมนาบัว ชมสวนกล้วยไม้ เลือกซื้อสินค้า OTOP สินค้าแปรรูปทางการเกษตร ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว และผู้เดินทางต่างถิ่นแวะเวียนมาเที่ยวชมได้เป็นอย่างดี ประกอบกับตำบลมหาสวัสดิ์ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร อันเป็นศูนย์รวมของเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทำให้การเดินทางสะดวกสบายเข้าถึงง่าย
   สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าชุมชน พืชผัก ผลไม้จากสวน สินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และของดีตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมชมนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” การแปรรูปผักตบชวาเป็นดินผสมพร้อมปลูก อีกทั้งชมวิถีชีวิตชุมชน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ล่องเรือชมสวนเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ โดยตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน จ

เปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.
เริ่มวันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม
034-990260 ต่อ 16

ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 15/09/17
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี