การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

 

 

งานนมัสการ
องค์พระปฐมเจดีย์
ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองฯ
วันที่ 31 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2560


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ และเที่ยวชม “งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์” ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2560
งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 9 วัน 9 คืน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ภายในองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลังกาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นประเพณีที่มีการปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ รวมถึงพระพุทธรูปสำคัญในวิหารทั้ง 4 ทิศ อาทิ พระนอนองค์ใหญ่ พระประทานพร 1,000 ปี ทำจากศิลาสีขาวสมัยทวารวดี เป็นต้น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของคนไทย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสร่วมงานบำเพ็ญกุศลแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ นอกจากนี้ยังมีการออกร้านแสดงสินค้าและการออกร้านมัจฉากาชาด ของสำนักงานเหล่ากาดจังหวัดนครปฐม พร้อมกับเลือกซื้อสินค้า อาหารพื้นเมือง พืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของดีนครปฐมอีกมากมาย จากพ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกรโดยตรง นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, พระประโทณเจดีย์, วัดไผ่ล้อม, โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวตำบลสนามจันทร์ ฯลฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
กองอำนวยการจัดงาน โทร.
034-242143
ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.035-525867, 035-525880

งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 24/10/17
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี