แผนที่

โรงแรมชัยนาทธานี

   ชัยนาทธานี
๓๔๕ ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๖๗๙๙ โทรสาร ๐ ๕๖๔๑ ๖๘๐๐ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท


 

 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.