การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี

งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2560

 

 

ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น.

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเล็งเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้จัดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันทำบุญตักบาตรซึ่งเป็นหน้าที่ชาวพุทธและสืบสานประเพณีที่สำคัญอย่างนี้ต่อไป เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 200 รูป ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค โดยมีการแสงสีเสียงจำลองพุทธประวัติ ขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา และนางฟ้า 9 องค์ ขบวนเปรต 9 ตน นำหน้าพระสงฆ์ และร่วมขบวนแห่ผ้าห่มเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุสมัยทวารวดีจากบันไดนาคขึ้นไปห่มเจดีย์บนยอดสูงสุดของเขาดีสลัก รวมจำนวนบันได 805 ขั้น เพื่อความเป็นศิริมงคล แล้วชมการแสดงจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภออู่ทอง การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ชมนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจาก 13 ตำบลของอำเภออู่ทอง ฯลฯติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา โทร. 035-421444 / 063-914-4926
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 – 525867,035-525880ค่าพิกัด GPS 14.6438667,100.1427623

งานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดสุพรรณบุรี

https://www.facebook.com/SuphanburiTAT

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880
www.tatsuphan.net

 

 

 

Last modified: 29/09/17
Copy  Right © www.tatsuphan.net

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | ประวัติความเป็นมา | สถานที่ท่องเที่ยว | สถานที่พัก | ร้านอาหาร การเดินทาง | เทศกาลงานประเพณี | สินค้าพื้นเมือง-ของที่ระลึก | หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ | ข่าวและกิจกรรม | แผนที่ จ.สุพรรณบุรี