รู้จักกับมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ผ่านมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ (ใหม่)

ข้อดีของมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้หรือมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์ล่าสุด 2565

 

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซึ่งก่อตั้งมาเพื่ออะไร และจะช่วยอะไรได้บ้าง และกลุ่มลูกหนี้จะสามารถตรวจสอบการสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ได้อย่างไร ตนเองจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ไหม โดยเราจะไปเช็คกันว่าจะสามารถไกล่เกลี่ยหนี้อะไรได้บ้าง และสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

ทำความรู้จักกับมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ล่าสุด 2565

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไรบ้าง 2565

จากที่เห็นโดยส่วนมากลูกหนี้ก็จะมีหนี้ในรูปแบบต่าง ๆ กันไป และลูกหนี้ของสินเชื่อต่าง ๆ จะสามารถเข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2565 pantip ก็มีหลายโครงการซึ่งจะอ้างอิงตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะมีด้วยกัน 2 กรณีคือ

  1. มหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  2. มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สำหรับหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

โดยทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นมตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในการลงทะเบียนเพื่อปลดหนี้ หรือเพื่อแก้หนี้เสีย ซึ่งลูกหนี้ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 และมีผลกระทบต่อการชำระหนี้

ใครจะสามารถเข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ได้บ้าง

  1. กลุ่มลูกหนี้ที่ดี ที่ยังมีการจ่ายหนี้ปกติ ทั้งหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อต่าง ๆ รวมทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถ แต่เริ่มมีความฝืดเคืองก็สามารถจะลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้
  2. กลุ่มลูกหนี้ ที่เป็นหนี้เสียแล้ว กำลังอยู่ในระหว่างการฟ้องร้อง รวมทั้งลูกหนี้สินเชื่อรถที่รถถูกยึดไปแล้ว แต่ยังไม่ได้นำออกทอดตลาด ก็สามารถจะเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือกับมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ได้
  3. กลุ่มลูกหนี้ที่มีคำพิพากษาแล้ว หรือรถที่โดนออกขายทอดตลาดแล้ว  ตรงนี้ก็สามารถจะดูส่วนต่างจากการขาย โดยในแต่ละเคสจะมีวิธีแก้ไข และช่วยเหลือที่แตกต่างกันไป

ประโยชน์ที่จะได้จากมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2565

จากการสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ซึ่งในมาตรการช่วยเหลือล่าสุดนี้ จะสามารถรองรับลูกหนี้ได้ทุกสถานนะ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ดี หรือหนี้เสียต่าง ๆ รวมไปถึงมีการโดนยึด หรือขายทอดตลาดไปแล้ว ก็สามารถจะเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ได้ ซึ่งก็มีข้อดีมากมาย ไม่ว่าจะช่วยให้ลูกหนี้ยังมีสถานะที่ดีอยู่ หรือเริ่มจะมีอาการไม่ค่อยดี เสี่ยงที่จะชำระค่าสินเชื่อไม่ไหว 

ในช่วงของยุคโควิด19 ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ก็เริ่มมีราคาสูงขึ้น ซึ่งสวนทางกับรายรับที่จะต้องมีการจ่ายทุกเดือน ไม่มีการยกเว้น โดยอาจจะเกิดผลกระทบกันเป็นทอด ๆ สำหรับภาระหนี้สินเชื่อ บัตรเครดิตต่าง ๆ สินเชื่อเช่าซื้อรถ เป็นต้น จึงจำเป็นจะต้องมีโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ที่จะช่วยจากหนักให้เป็นเบา กับทั้งลูกหนี้ที่ดี หรือลูกหนี้ที่กำลังจะ NPL นั่นเอง