แผนที่


 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

 

ผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดชัยนาท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยมือชาวบ้านเป็นหลัก มีรูปแบบและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงคุณภาพดีและราคาย่อมเยาว์ ในแต่ละอำเภอจะมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ได้แก่

อำเภอเมืองชัยนาท

ที่นอนดักคะนน
เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่นอน ซึ่งยัดด้วยนุ่นจากฝีมือชาวบ้านดักคะนน ตำบลธรรมามูล
ร้านปรียานุช ๔๖๕ หมู่ ๑๐ ตำบลธรรมมูล อำเภอเมืองชัยนาท โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๓๐๗๘, ๐๘ ๙๕๖๒ ๗๑๘๓ (จำหน่ายที่นอนนุ่น)
เครื่องเบญจรงค์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ความปราณีต ในการเขียนลวดลายต่าง ๆ ลงบนเครื่องปั้นดินเผา เป็นเอกลักษณ์แบบไทย มีทั้งจาน ชาม ถ้วย โถ ชุดน้ำชา จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง สามารถหาซื้อได้ที่
ชัยนาทเซรามิค
เลขที่ ๑๙ หมู่ ๑ ตำบลชัยนาท (ตามเส้นทางสายชัยนาท-สุพรรณบุรี) โทร. ๐ ๕๖๔๔ ๘๒๓๓, ๐ ๕๖๔๘ ๑๖๗๘ (เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
กลุ่มส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
(คุณวินัย ขำกล่ำ) ๑๒๖ หมู่ ๕ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท โทร. ๐๘ ๑๓๗๙ ๙๑๖๖
สวนส้มโอโชคชัย
(คุณชัชชัย ทับทอง) ผลิตภัณฑ์ส้มโอขาวแตงกวา แก้วมังกร มะนาว ๑๘๕ หมู่ ๘ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๙๓๙๘
สวนส้มโอพวงฉัตร
(คุณประชุม บุญรอด) ๘๔ หมู่ ๓ ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ โทร. ๐ ๕๖๔๙ ๑๖๐๖, ๐๘ ๖๙๒๗ ๓๕๗๓

อำเภอมโนรมย์

เสื่อกก และเครื่องจักสาน
มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกก และไม้ไผ่ นำมาจัดทำเป็นเสื่อกก กระเป๋า ตะกร้า กระจาด ถาดผลไม้ พัด ที่มีคุณภาพและรูปแบบสวยงาม
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่าฉนวน
๑๗๕/๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าฉนวน โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๔๐๙๕, ๐๘ ๖๑๐๖ ๕๗๐๙
กลุ่มจักสานบ้านเนินไผ่
๖๘ หมู่ ๓ ตำบลวัดโคก โทร. ๐๘ ๑๔๗๕ ๒๑๘๔
กลุ่มจักสานบ้านท่าฉนวน
หมู่ ๓ ตำบลท่าฉนวน
ส้มโอมโนรมย์
มีพันธุ์ที่นิยมปลูกของจังหวัดชัยนาท ได้แก่ พันธุ์ขาวแตงกวามีรสหวานและกรอบ ผลใหญ่ สามารถหาซื้อได้ทั่วไป และจะมีการจัดงานวันส้มโอชัยนาทประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี
 

อำเภอสรรพยา

ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาวัสดุท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ ของประดับตกแต่งบ้าน มีหลายแบบ ฝีมือปราณีตสวยงาม ราคาย่อมเยา อาทิ กระเป๋า ตะกร้า รองเท้า กระถางต้นไม้ ถาดรูปไก่ แจกัน นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถหาซื้อได้จาก
กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านอ้อย
(คุณจรวยพร เกิดเสม) ๑๖/๑ หมู่ ๗ บ้านอ้อย ตำบลสรรพยา เปิดจำหน่าย เวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. ทุกวัน
โทร. ๐ ๕๖๔๙ ๙๔๙๖, ๐๘ ๙๕๓๖ ๓๘๓๙
กลุ่มจักสานบ้านวัดกำแพง
(คุณสุรางค์ อ่อนจ้าย) ๑๘๐ หมู่ ๑ ตำบลสรรพยา โทร. ๐ ๕๖๔๙ ๙๒๑๖, ๐๘ ๙๒๖๙ ๖๑๙๔
กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท้องคุ้ง
๕๖ หมู่ ๑๑ ตำบลตลุก โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๖๕๔๗, ๐๘ ๙๕๖๓ ๘๙๓๔
ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร
ซึ่งมีทั้งแชมพู ครีมนวด ครีมอาบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง และมีคุณภาพดี โดยผลิตจากมะกรูด ว่านหางจระเข้ ดอกอัญชัน ขมิ้นชัน ประคำดีควาย ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านท่าทรายและกลุ่มแม่บ้านสวนลำไย
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย
(คุณปาน เอี่ยมสุภา) ๑๖๙ หมู่ ๑ ตำบลบางหลวง โทร. ๐ ๕๖๔๐ ๑๐๐๔, ๐๘ ๑๘๘๗ ๔๕๖๙ (สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาการทำแชมพูสมุนไพร ก็มีบริการสอนโดยคิดหลักสูตรละ ๑,๕๐๐ บาท สนใจสอบถามได้ที่กลุ่มแม่บ้านท่าทราย)
กลุ่มแม่บ้านสวนลำไย
หมู่ ๓ ตำบลบางหลวง โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๔๐๖๔
หัตถกรรมหุ่นฟางนกเล็ก
(คุณบรรจบ เงินฉลาด) ๖๕/๑ หมู่ ๖ ตำบลหาดอาษา โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๓๒๓๑, ๐๘ ๑๗๘๕ ๑๗๔๐
หัตถกรรมหุ่นฟางนกเล็กวัดโคกเข็ม
(คุณนิรันดร์ ชวนคิด) ๓ หมู่ ๕ ตำบลตลุก โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๕๐๘๑, ๐๘ ๗๑๐๘ ๒๘๗๗
ขนมหน้างาไส้ถั่ว
กุยหลี ร้านละเมียด (ตลาดโพนางดำ) ๘๕ หมู่ ๒ ต.โพนางดำตก โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๖๒๓๔, ๐๘ ๑๗๐๗ ๒๖๖๘

อำเภอสรรคบุรี

เครื่องปั้นดินเผา
ของจังหวัดชัยนาทใช้วัสดุที่มีคุณภาพ มีความคงทนถาวร และรูปแบบทันสมัย เช่น กระถาง แก้วน้ำ จาน ที่รดต้นไม้ ของตกแต่งบ้าน สนใจสามารถติดต่อหาซื้อได้ที่ โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท บ้านท่าระบาด (นายชดินทร์ชา สุขนาค) เลขที่ ๖๑ หมู่ ๒ ตำบลแพรกศรีราชา การเดินทาง ตามเส้นทางสายชัยนาท-สุพรรณบุรี ห่างจากอำเภอสรรคบุรี ๔ กิโลเมตร เปิดจำหน่ายเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ทุกวัน
โทร. ๐ ๕๖๔๘ ๑๓๙๒, ๐๘ ๑๘๘๗ ๓๖๑๐ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง
น้ำตาลห้วยกรด
เป็นน้ำตาลปึกที่ผลิตจากน้ำตาลโตนด ซึ่งมีปลูกกันมากที่ตำบลห้วยกรด ขั้นตอนการผลิตเป็นแบบดั้งเดิมรสหอมหวาน เหมาะสำหรับประกอบอาหารประเภทขนม
ข้าวซ้อมมือ
เป็นข้าวที่ได้จากการใช้เครื่องสีข้าวแบบโบราณ จึงให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ผลิตโดย กลุ่มแม่บ้านวัดหัวตะพาน สามารถหาซื้อได้ที่ วัดหัวตะพาน เลขที่ ๑๐๔ หมู่ ๑๔ ตำบลแพรกศรีราชา โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๗๑๙๑, ๐ ๕๖๔๓ ๗๐๕๕ (เปิดเวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
ดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ เช่น พลาสติก กระดาษสา คุณอำนาจ เอี่ยมวิลัย ๗๗/๒ หมู่ ๑๐ ตำบลแพรกศรีราชา โทร. ๐ ๕๖๔๒ ๔๔๒๖

อำเภอเนินขาม

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มแม่บ้านใช้เวลาที่เหลือจากการทำไร่มาทอผ้า เป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คือ ผ้าซิ่นไหมตีนจก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากบรรพบุรุษเชื้อชาติลาวที่อพยพมาตั้งรกรากที่เมืองชัยนาท
พิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทครั่ง
(คุณวนิดา โปแก้ว) ๙/๒ หมู่ ๖ ตำบลเนินขาม โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๕๒๓๗, ๐๘ ๑๐๔๔ ๔๖๔๑ (เปิดทุกวัน ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปิดวันจันทร์และวันพฤหัสบดี)
กลุ่มทอผ้าบ้านเนินขาม
(คุณวันทา เผือกผ่อง) ๙๓ หมู่ ๖ ตำบลเนินขาม โทร. ๐ ๕๖๔๕ ๑๒๒๗, ๐๘ ๑๗๘๖ ๙๗๐๐, ๐๘ ๑๐๔๕ ๙๘๕๔ (ผ้าขาวม้าห้าสี)
กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่ง
หมู่ ๙ ตำบลเนินขาม

อำเภอหนองมะโมง
ฟาร์มผึ้งธรรมรส
(คุณประไพ ประทุมสุข) ๑๒๓ หมู่ ๕ บ้านหนองหวาย ตำบลวังตะเคียน อำเภอ หนองมะโมง จังหวัด ชัยนาท
โทร. ๐๘ ๖๒๐๖ ๑๘๑๔
 

 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.